Generelt
Alle sæt spilles til 21 i alle aldersklasser, rækker og kategorier - damesingle, herresingle, damedouble, herredouble og mixed double. Ved stillingen 20-20 afgøres sættet, når der er opnået to overskydende point. Eksempelvis 22-20, 23-21, 24-22.  Ved stillingen 29-29 spilles til 30. Spilleren/parret vinder point også i modstanderens serv Når serven  skifter, skal der serves fra lige servefelt, hvis man har et lige antal point. Lige servefelt er altid højre servefelt set fra egen banehalvdel. Når spilleren eller doubleparret har et ulige antal point, serves der fra ulige (venstre, set fra egen banehalvdel) side.  Der skiftes side ved hver sætafslutning, samt i 3. sæt når den førende spiller/par når 11 point.
Det er tilladt at holde en pause på 60 sekunder når den førende spiller/par når 11 point. Ved sætskifte er det tilladt at holde en pause på 120 sekunder.

Det er blevet tilladt at coache/rådgive imellem duellerne. Dog er det i Danmark besluttet at dette ikke er tilladt i ungdomsturneringer, så coaching/rådgivning kun må forekomme ved sætskifte og i pauser.

Double

Når serven skifter bliver alle stående.
Parret skifter kun servefelt , når parret  vinder et point efter selv at have servet.
Ulige/lige side følger i pointstillingen (ingen ændringer).

Hvert par har kun 1 serv ad gangen.

Alle fire spillere skiftes til at serve. Serverækkefølgen vil altid være A,D,B,C. Når A har servet og tabt et point - server D - når D er færdig med at serve - skiftre serven til B - og derefter til C også forfar til A igen. 

På www.dansk-badminton.dk/Microsite/micro.html kan du finder de nye spilleregler i en animeret version. Denne version henvender sig specielt til børn, men mange voksne vil også få glæde af denne animation. Du kan også hente reglerne i PDF version.  

 

Sæby Badmintonklub | Skovalleen 3 | 9300 Sæby | 61 79 78 98 | sbk9300@mortenhjort.com | CVR-nr: 82079319