Bestyrelse valgt på Generalforsamlingen i hallen den 30.08.2020


Formand
Morten Hjort
6179 7898
sbk9300@mortenhjort.com
 
Næstformand
Asbjørn Christiansen
 
ahc_international@hotmail.com
 
Kasserer
Line Kobberup
2015 7845
kasserer.sbk9300@gmail.com
 
Ungdomsudvalg
Martin Boel Nielsen
 
Mbnphv10@gmail.com
 
Sponsorudvalg
Lise Toft
 
Liset2ft@hotmail.com
 
Haludvalg
Louise Wagner
 
Louise_wagner@hotmail.com

1. Suppleant
Søren Overbeck Nielsen

2. Suppleant
Helle Ladegaard Berthelsen
Sæby Badmintonklub | Skovalleen 3 | 9300 Sæby | 61 79 78 98 | sbk9300@mortenhjort.com | CVR-nr: 82079319