Bestyrelse valgt på Generalforsamlingen i hallen den 27.03.2022


Formand
Morten Hjort
6179 7898
sbk9300@mortenhjort.com

Næstformand
Lise Toft
Liset2ft@hotmail.com
 
Kasserer
Line Kobberup
2015 7845
kasserer.sbk9300@gmail.com
 
Ungdomsformand
Martin Boel Nielsen 
Mbnphv10@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Louise Wagner
Louise_wagner@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter D. Jakobsen

nielspeterjakobsen@yahoo.dk

1. Suppleant
Søren Overbeck Nielsen

2. Suppleant
Helle Ladegaard Berthelsen
Sæby Badmintonklub | Skovalleen 3 | 9300 Sæby | 61 79 78 98 | sbk9300@mortenhjort.com | CVR-nr: 82079319